Stadsfrämjandet

Stadsfrämjandet

Restauration

Modernistisk stadsplanering innebär funktionseparering, trafikseparering och socioekonomisk åtskillnad.

På 1960-talet infördes den på bred front med gigantiska rivningar, folkomflyttningar och nyuppförda suburbana områden i både"sanerade" innerstadområden och i de gamla städernas periferier. Marknaden har sedan försökt att på olika sätt kompensera för dessa förändringar med, framförallt, externa butiksetableringar. Båda dessa rörelser, politikens utopiska planering och marknadens reaktioner på densamma, har, tillsammans med starka särintressen på framförallt vägtrafiksidan, skadat våra städer intill oigenkännlighet. Staden har förvandlats till ett mark-, energi-, tids-och resursslukande ineffektivt monster. I den här bloggen skall vi publicera texter och projekt som syftar till att restaurera våra städer.

Sandarna

Ny UrbanismPosted by Albert Svensson Mon, December 01, 2014 16:10:30
Sandarna är idag ett bostadsområde. Det ligger i direkt anknytning till Kungsladugårds mer diversifierade byggnation och till Kungsstens industriområde. Sandarna är en monofunktionell enklav för sovande. Alla byggnader ser exakt likadana ut. Alla husen ligger utan relation till gator och vägar utan som objekt i landskapet. Sandarna är på alla upptänkliga sätt en anti-stad, en anti-urban, parasitär miljö. Vi föreslår att Sandarna urbaniseras.


Sandarnas bebyggelse idag, 2014.

Sandarnas bebyggelse imorgon, 2050
Sandarnas vägnät och kvartersstruktur idag, 2014
Sandarnas vägnät och kvartersstruktur imorgon, 2050


  • Comments(0)//stad.arkitektalbert.se/#post7