Stadsfrämjandet

Stadsfrämjandet

Restauration

Modernistisk stadsplanering innebär funktionseparering, trafikseparering och socioekonomisk åtskillnad.

På 1960-talet infördes den på bred front med gigantiska rivningar, folkomflyttningar och nyuppförda suburbana områden i både"sanerade" innerstadområden och i de gamla städernas periferier. Marknaden har sedan försökt att på olika sätt kompensera för dessa förändringar med, framförallt, externa butiksetableringar. Båda dessa rörelser, politikens utopiska planering och marknadens reaktioner på densamma, har, tillsammans med starka särintressen på framförallt vägtrafiksidan, skadat våra städer intill oigenkännlighet. Staden har förvandlats till ett mark-, energi-, tids-och resursslukande ineffektivt monster. I den här bloggen skall vi publicera texter och projekt som syftar till att restaurera våra städer.

Frihamnen och City

Ny UrbanismPosted by Albert Svensson Mon, January 12, 2015 09:57:35
Bygg samman city och Frihamnen. Gör frihamnen till en del av ett utökat city. Det gör en med en mängd kvarter i liten storlek och en mängd korsande gator i ett tätt nät. Förtäta city mot älven. Gör frihamnspiren till park, som en Margaretaö i miniatyr. Behåll så mycket vatten som möjligt i frihamnen. Förläng inre ringleden från Järntorget till Lundby. Ta bort alla motorvägar, ramper, påfarter etc. Bygg boulevarder.Förtäta city. Bygg en mängd små nya kvarter med relativt höga hus; 6-10 våningar. Bygg en bro från Stampen, över bangården, till Hisingsbron. Bygg ut centralen med en fjärrbusterminal och ett maffigt glastak över bangården. Öppna Östra Nordstan och återurbanisera. Bygg en gångbro över till den nya parken på Viktoriaön.
Vy över det nya, förtätade, city. Erskines fula "läppstift" döljs av en rad höga hus mot kajen.

  • Comments(0)//stad.arkitektalbert.se/#post8