Stadsfrämjandet

Stadsfrämjandet

Restauration

Modernistisk stadsplanering innebär funktionseparering, trafikseparering och socioekonomisk åtskillnad.

På 1960-talet infördes den på bred front med gigantiska rivningar, folkomflyttningar och nyuppförda suburbana områden i både"sanerade" innerstadområden och i de gamla städernas periferier. Marknaden har sedan försökt att på olika sätt kompensera för dessa förändringar med, framförallt, externa butiksetableringar. Båda dessa rörelser, politikens utopiska planering och marknadens reaktioner på densamma, har, tillsammans med starka särintressen på framförallt vägtrafiksidan, skadat våra städer intill oigenkännlighet. Staden har förvandlats till ett mark-, energi-, tids-och resursslukande ineffektivt monster. I den här bloggen skall vi publicera texter och projekt som syftar till att restaurera våra städer.

Slussen

Ny UrbanismPosted by Albert Svensson Fri, October 17, 2008 09:26:08

Blog Image

2004 skickade jag det här förslaget till stadsbyggnadskontoret i Stockholm.
Jag fick följande svar:

"Den politiska våndan är stor beträffande slussens framtid, och starka krafter verkar för att rekonstruera hela anläggningen. Våra politiker är rädda för ny bebyggelse- ljus och luft och öppna landskap är mer gångbart än slutna gator och torg- och de starka lobbygrupper som bevakar olika trafikintressen skulle inte acceptera den standard som förslaget möjliggör. Själv anser jag dock att Ditt förslag har stora förtjänster. Hade man för länge sedan byggt enligt Ditt förslag, hade man fått ett tilltalande stadsparti, som nutidens antikvarier m. fl. skulle värnat om, men i dag ter förslaget sig ogenomförbart i den stockholmska politiken".

  • Comments(3)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Albert Svensson Wed, April 21, 2010 10:59:31

Det viktiga i fråga om Slussen är inte vem som får planera den. Det viktiga är hur det blir. Kommer platsen att berika staden eller utarma den? Fosters & co har gjort ett förslag som kommer att berika Stockholm. Jag gjorde ett snarlikt förslag för fem år sedan. Det var då omöjligt att genomföra. Börjar planerarna i huvudstan att ta till sig förnuftet i traditionell stadsplanering? I så fall är det mycket glädjande. Kanske kan det sippra ner lite rationella stadsplaneidéer till oss i landsorten så småningom?

Posted by Lars Wed, March 03, 2010 22:06:27

Oj, så likt det liggande förslaget av superarkitekterna fosters m.fl. Ser hur bra ut som helst. Tyvärr verkar folk besatta av att hålla vyerna öppna. Risken är att mycket bebyggelse tas bort från förslaget och slussen fortsätter vara ett blåshål.

Posted by Olle Marktsedt Sat, November 29, 2008 16:14:24

I den process som nu pågår så bör alla förslag kunna få plats i det offentliga rummet. Vi tycker det är viktigt i den demokratiska processen att allmänheten och dess förtroende valda förstår och accepterar de lösningar som vinner störts stöd.


Vi har också lämnat in ett förslag www.KnutpunktSlussen.se som tillika med Ert bör få en möjlighet att exponeras i det offentliga rummet. Vi kommer att fortsätta att marknadsföra förslaget och önskar gärna lite konstruktiv kritik. 


Så vi säger som Gunde "Ingenting är omöjligt"