Stadsfrämjandet

Stadsfrämjandet

Restauration

Modernistisk stadsplanering innebär funktionseparering, trafikseparering och socioekonomisk åtskillnad.

På 1960-talet infördes den på bred front med gigantiska rivningar, folkomflyttningar och nyuppförda suburbana områden i både"sanerade" innerstadområden och i de gamla städernas periferier. Marknaden har sedan försökt att på olika sätt kompensera för dessa förändringar med, framförallt, externa butiksetableringar. Båda dessa rörelser, politikens utopiska planering och marknadens reaktioner på densamma, har, tillsammans med starka särintressen på framförallt vägtrafiksidan, skadat våra städer intill oigenkännlighet. Staden har förvandlats till ett mark-, energi-, tids-och resursslukande ineffektivt monster. I den här bloggen skall vi publicera texter och projekt som syftar till att restaurera våra städer.

Nordens Istanbul

Ny UrbanismPosted by Albert Svensson Sat, March 07, 2009 14:25:23

En moské vid Järntorget.

Påskyndad av Göran Johanssson blev det en vägtunnel i centrala Göteborg. Tanken var att den skulle göra att ”staden skulle kunna nå ner till älven”. Effekten har i stort sett varit den motsatta. Längs hela vägen från Järntorget till Älvsborgsbron har det blivit svårare att nå älven.

Lösningen skulle ha varit att de miljarder som satsades på tunneln istället hade investerats i en ny terminal för Stena på en ny och bättre plats. Motorleden i sin tur borde ha utformats som en boulevard längs älven med breda trottoarer så att man skulle kunna ha promenarat längs älven.

Nu blev det inte så. I framtiden, med klokare styre i Göteborg, kanske vi åter får en stad med gator, torg och avenyer. Då kanske Stena flyttas. Under tiden har jag gjort ett förslag där jag försöker att knyta an Järntorget och Linnéstaden till älven.

Sättet man gör det på är med byggnader. Jag föreslår en byggnad på parkeringsplatsen mellan Pustervik och Folkets hus och byggnad utanför Lagerhuset längs Rosenlundskanalen. Tillsammans med moskékomplexet skapar det här en avlång plats med avslutning mot älven.

En av mina närmaste vänner är arabisktalande och islamkännare. Inför firandet av nationaldagen hade han en idé om en moské centralt placerad i Göteborg. Bevekelsegrunderna för det var flera. Dels att vi har religionsfrihet och att islam därför har samma rätt som den kristna kyrkan att ta plats i staden. Dels att vi, för att undvika marginalisering av islam, bör göra den till svensk religion. Moskéns utseende kan på flera sätt härröras till denna målsättning. Dit hör den blå, glaserade kupolen och det blågula mönstret på portalerna med sitt i övrigt traditionella islamska mönster.

Utformningen knyter an till moskéformgivning som den gjordes när den ottomanska arkitekturen stod på sin höjdpunkt. Den främsta representanten för den arkitekturen är givetvis Sinan, en av historiens stora arkitekter.

Klimatet i Istanbul kan vara nog så bistert med snö på vintern. Därav de stora kupoltäckta interiörerna. Gårdarna är dock öppna. Här i nordens Istanbul är klimatet än värre och moskén har därför fått en övertäckt gård. Min vison av den är ett stort ljusblått rum med utomhusklimat där doften från havet kommer in och måsarna skriar under kupolerna.

http://bloggkartan.se/registrera/7129/goeteborg

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.